Træ allë

Wedellsborg

Wedellsborg, ca. 13 km nord for vestfynske Assens, her ligger der en halvø, kaldet Wedellsborg Hoved. Halvøen er primært dækket af skov, hvoraf ret meget er en kæmpe dyrehave. Arealerne omfatter totalt 1.500 ha skov og omkring 1.700 ha landbrug. Midt på denne halvø ligger Wedellsborg Gods. 

Der er offentlig adgang til meget af skoven omkring godset og ligeledes kan stranden rundt om denne smukke halvø benyttes. 

Jeg valgte en kombination af strand og skov. Af respekt for Wedell familien, gik jeg ikke indt til godset, men rundt om det.

Turen rundt var på ca. 9.5 kilometer og byder på smuk skov, en skøn tur ved stranden og rigtig meget dyreliv.

Parkering er på en lille grus plads og det er naturligvis gratis

Historien om Wedellsborg

Wedellsborg nævnes for første gang helt tilbage i år 1295. Dengang hed stedet Husbygaard og lå placeret ved Husby. Gården blev senere flyttet til sin nuværende placering og kaldt Iversnæs, det hed den i perioden fra 1350 til 1672.

I midten af 1300-tallet, var store dele af Danmark pantsat til tyske grever, kom i den periode var Iversnæs ejet af de holstenske adelsmænd Lyder og Nicolaus Krummedige. 

Fra slutningen af 1300-tallet kom gården atter på danske hænder og tilhørte Berneke Detlev Skinkel. 

Skinkels barnebarn Hilleborg Skinkel solgte efter sin fars død gården til Knud Henriksen Gyldenstierne. Efter forældrenes død overtog sønnen Henrik Knudsen Gyldenstierne og hans søstre i 1494 gården.  I 1468 bestod Iversnæs af ca. 250 gårde – herunder bl.a. Kærsgård v/Brenderup og Enggård (det senere Gyldensteen) ved Bogense.

Gyldenstierne var både ridder og rigsråd og blandt kong Hans’ (1455-1513) nærmeste mænd. 

Sophie Gyldenstierne overtog hele gården i 1622, men måtte pga. gæld sælge godset til Hans Johansen Lindenov. De næste mange år skiftede stedet ejere flere gange, for til sidst at blive overtaget i 1666 af Christiane Sophie Sehested. Hun blev siden gift med den tyske Wilhelm Friedrich Wedell. 

Wedell familien blev nu ejere af godset, og det er den dag i dag stadig på familien hænder. 

Wedell var tæt knyttet til det danske hof og blev i 1663 udnævnt dansk kammerherre for Frederik III (1609-1670). I 1672 blev Wedell en del af den danske grevestand og han stiftede grevskabet Wedellsborg af Iversnæs.

Et grevskab krævede dog minimum 2500 tdr. hartkorn, og derfor blev Wedells gods i Holsten inddraget i grevskabet. 

Hartkort betyder egentlig “hårdt korn”, altså brødkorn, men tidligere var tønde hartkorn en enhed for værdien af landbrugsjord (en kombination af jordens areal og ydeevne). 

For at opfylde kravet om besiddelsernes omfang købte Wedell bl.a. Søndergaarde.

>> Læs om vores spændende tur til Erholm og Søndergaarde

I 1759 blev Søndergaarde solgt fra og blev overtaget af Herregården Erholm 

Endnu en meget turbolent tid ramte godset og efter mange års økonomiske problemer, blev det igen en fornuftig forretning i starten af 1800 tallet under ejerskab af Karl Wilhelm Adam Sigismund Wedell. Karl Wilhelm var en yderst dygtig godsbesidder og landmand. 

Han fik endelig afbetalt grevskabets gæld.

Under sønnen Julius Carl Hannibal Wedell sammenførtes driften af Wedellsborg og det jyske grevskab Frijsenborg. I 1926 overgik grevskabet til fri ejendom. 

Før lensafløsningen bestod grevskabet af herregårdene Wedellsborg, Tybrind, Sparretorn og Billeskov samt syv avlsgårde og øerne Ægholm og Brandsø. 

Wedellsborg ejes i dag af den 35 årige lensgreve Bendt Wedell som repræsenterer 12. generation af Wedell-slægten der har resideret på grevskabet Wedellsborg i snart 350 år.

Wedellsborg er i dag en del af koncept- og produktionssamarbejdet “De 5 Gaarde”, der producerer fødevarer af høj kvalitet.

Godset ligger midt på halvøen, og da jeg ikke vil trænge mig på, har jeg ikke noget billede derfra, så nedenstående er tyvstjålet på nettet.

Wedellsborg Gods

Igennem den smukke skov

Fra parkeringspladsen går der en grusvej ind mod godset, denne grusvej følger vi en kilometers penge før man drejer til højre og ud mod vandet. Kørt før vi drejer fra, dukker der et fantastisk hyggeligt lille hus op, igen er min datter klar til at flytte ind øjeblikkeligt.

Turen inden vi rammer Tybrind vig er ganske hyggelig og smuk.

Wedellsborg hyggeligt hus
Wedellsborg have
Wedellsborg have
Wedellsborg have
Wedellsborg have

Tybrind Vig

Tybrind Vig er en vig af Lillebælt. Mod nord afgrænses den af havøen Ålehoved, og med syd Wedellsborg Hoved.

Dette område rummer verdens rigeste forekomster af oversvømmede stenalderbosættelser.
Fund af flintoldsager på strandene har bl.a. ført til opdagelsen af talrige bosættelsesspor især Ertebøllekulturen (ca. 5400- ca. 3950 f. Kr.), men der er også fundet grave fra slutningen af Kongemosekulturen (ca. 5700-ca. 5400 f. Kr.).

I 1978 blev der indledt en række marinarkæologiske undersøgelser i Tybrind Vig, der har udviklet sig til at være de mest omfattende, der endnu er udført på undersøiske bosættelsesspor fra ældre stenalder.
Der blev bl.a. udgravet en oversvømmet grav på 2,7 m’s dybde, som rummede skelettet af en ung kvinde med et spædbarn dateret til ca. 5500 f. Kr.

Tybrind Vig
Tybrind Vig
Tybrind Vig
Tybrind Vig

En lille havn og en pause

Det blæser omkring 8-9 meter i sekundet, så vi er godt forblæste da vi rammer en lille havn. Hvad historien er og dennes formål, kender jeg ikke, vi er blot taknemmelige for at få lidt læ. Kort før havnen er der en lille vandløb der skal passeres, den er en meter bred ca. så vi kan heldigvis hoppe over. 

Wedellsborg har sin egen lille færge til at klare den 30 minutters overfart af maskiner og besøgende til Brandsø. Brandsø er en 2 km² stor ubeboet ø, billigende i Lillebælt 15 km nordvest for Assens. Skibet bærer navnet ”Tvillingerne”.

Wedellsborg havn
Wedellsborg havn
Wedellsborg havn

Wedellsborg dyrehave

Vi trænger nu til en pause fra vinden og går ind i den smukke skov igen, i daglige tale Wedellsborg dyrehave. Den lever i bedste velgående op til navnet, hold nu op vi få mange dyr, der var liv over alt. Vi går et pænt stykke igennem skoven og drejer sp stik vest og ud mod vandet igen. Vi kunne også have gået øst ind mod midten af halvøen, men syntes turen blev for kort så. 

Weddelsborg dyrehave
Wedellsborg dyrehave
Wedellsborg dyrehave
Wedellsborg dyrehave

Turen tilbage

Efter en vindpause i skoven får vi nu vind for alle pengene nede på stranden. Så ikke flere pauser, de 2-3 kilometer på stranden skal bare overstås til vi igen rammer en vej væk. 

Så snart vi er tilbage på vejen ind mod midten, rammer vi den smukkeste træ allé.

Træ allë

Kæmpe store bygninger

Al drive noget som Wedellsborg kræver mange mand og mange maskiner. Det vidner de store bygninger vi møder på tilbagevejen til bilen også om. Over alt er det virkelig pænt og yderst vedligehold. Det er tydeligt grevskabet gør en ære i, at alt fremtræder yderst præsentabelt.

Wedellsborg Gods
Wedellsborg Gods
Wedellsborg Gods
Wedellsborg Gods

Vi er nu tilbage ved bilen og 9,5 kilometer er lagt bag os. Turen var rigtig smuk og Wedellsborg er virkelig en kæmpe oplevelse. Vi kommer helt sikkert igen, dog skal det lige blæse lidt mindre, det var en tak for koldt (læs, vi var dårlig klædt på).

Husk at LIKE min Facebook side, så du kan holde øje med mine ture

>> TROLDEBAKKEN PÅ FACEBOOK

 

Klik på nedenstående logo for ruten


Outdooractive

Indlæg oprettet 61

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen